Имейл кампания
поддържай лесна връзка с клиентите си
услуги цени връзка с нас регистрация
вход

Общи условия за email маркетинг от EmailKampania.com

 
ОБОБЩЕНИЕ
EmailKampania.com се стреми да предлага на клиентите си надеждни услуги и високо ниво на обслужване. Можете по всяко време да споделите Вашите проблеми с нас. Моля, пишете ни или прегледайте менюто "За контакти" на сайта за други начини да се свържете с нас. EmailKampania.com не отдава под наем, продава или преотстъпва за ползване Вашите лични данни с трети лица или фирми. Ние високо ценим Вашата конфиденциалност! (За повече подробности вижте по-долу) Взели сме редица физически, електронни и процедурни предпазни мярки, за по- добрата защита на Вашата информация. Достъпът до информацията за Ващия профил в EmailKampania.com е защитен с парола. Не споделяйте тази парола с трети лица, освен лицата имащи право да използват Вашия профил.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
EmailKampania.com предоставя на потребителите следните услуги: помощ със събирането на клиентски е-мейли, организирането и изпращането на професионално изглеждащи е-мейл кампании, предоставяне на статистически резултати за всяка кампания, менажиране на клиентски листове и информация.
EmailKampania.com предоставя УСЛУГИТЕ при следните условия:
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. EmailKampania.com не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.
При използване УСЛУГИТЕ на EmailKampania.com потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА EmailKampania.com С ВЛИЗАНЕТО СИ НА САЙТА НА EmailKampania.com И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „едно към едно” и това, че EmailKampania.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.
EmailKampania.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ
Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на EmailKampania.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен да:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, EmailKampania.com уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна лична отговорност.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ И КЛИЕНТСКИ ДАННИ
EmailKampania.com гарантира на клиентите си, че техните майлинг листи няма да се използват, предоставя под никаква форма и начин на трети лица и фирми, или от персонала и собствениците на EmailKampania.com!

3.1. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на EmailKampania.com при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.
Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от EmailKampania.com по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на EmailKampania.com.
Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от EmailKampania.com за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.
3.2. EmailKampania.com изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели.
3.3. EmailKampania.com си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до УСЛУГИТЕ на EmailKampania.com, след като извърши процеса на регистрация.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно EmailKampania.com за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
4.4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, EmailKampania.com ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация.
4.5. EmailKampania.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
5.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “СЪДЪРЖАНИЕ”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. EmailKampania.com контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ, но не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
5.3. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства EmailKampania.com няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на EmailKampania.com, за да:
- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;
- причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
- се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на EmailKampania.com, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
- да формулира, изпраща, или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
- да формулира, изпраща, или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (”ПРАВА “) на която и да е страна.
- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;
- да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;
- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;
- да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;
- да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

6. ЗАБРАНА ЗА СПАМ
Вие нямате право да изпращате е-мейли с невалидни "from" или "reply-to" е-мейл адреси. Всички емейл съобщения трябва да съдържат валидни емейл адреси и вие трябва да поддържате връзка с вашите клиенти след изпращането на допитвания от тяхна страна към вас. В това число се включват и молбите за отписване. Всички съобщения ТРЯБВА да съдържат "отпиши се" линк и упътвания, за да могат вашите получатели да се отпишат от вашият лист по всяко време. Не можете да ползвате EmalKampania за пращане на една една еднократна кампания с цел на пречистване на нелегално събран емейл лист. Не можете да заменяте съществуващият си лист след като е пречистен с нов незаконно придобит. Не можете да ползвате нашите услуги да пращате незаконни съобщения (СПАМ) с лични или комерсиални цели. Листът ви ще се зачита законен, ако вие сте придобили всичките си емейли с разрешение на вашите контакти. Ако получим оплаквания от ваши получатели, че сте пращали емейли без тяхно съгласие, ще имаме правото да предприемем мерки за решаване на проблема. Мерките могат да включват предупреждение, прилагане на ограничения на вашия профил или тотално прекратяване на вашата регистрация с EmalKampania.com.

7. ПЛАЩАНЕ
Клиентът се съгласява да плаща за услугата на време. Няма да има връщане на пари при затваряне на профил в последствие на нарушение на правилата на ползване. Плащането за услугата ще се превежда в обявената от EmailKampania.com парична единица. Закъснели плащания ще се облагат с лихви 5% по- високи от средният лихвен процент за даване на заеми в България. Ако не се получи пълно разплащане в рамките на 14 дни от момента на подаденото предупреждение, бъдещи услуги могат да бъдат отказани или настоящи услуги могат да бъдат прекратени.

8. ДРУГИ
8.1. EmailKampania.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
8.2. EmailKampania.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.
8.3. EmailKampania.com си запазва правото да редактира изпратен материал, с оглед недопускане на граматически, смислови и др. грешки.
8.4. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на EmailKampania.com, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.
не струва пари да го пробваш:
 
за нас връзка с нас анти-спам общи условия
създадено от